Annkristin Andersson

 

Offentliga
uppdrag

Glas och keramik
för offentliga
och privata miljöer


Kurser

i symbolpedagogik
och inre bild

Andersson på Kivik
sommaröppet glas och keramilkgalleriKONTAKT

Glas

Keramik

Kurser
Gudinnor
Presentation